Tiken - Mårslyckesand
 
Åsnen - Rävabacken
 
Linnerydssjön - Nabben